Executive Search

Nájdeme a oslovíme pre vás najlepších ľudí na trhu

Executive Search je špecializovaná metóda priameho vyhľadávania a oslovovania vysokokvalifikovaných talentov na manažérske a exekutívne pozície alebo úzko špecializované pozície.

Zahŕňa prieskum trhu pozícií a kandidátov v relevantných spoločnostiach, prípravu long listu a jej prezentáciu klientovi, diskrétne osobné oslovenie vybraných kandidátov a zistenie ich možností a motivácie, výber vhodných kandidátov metódou behaviorálneho interview, prezentáciu Short List vybraných kandidátov, organizáciu výberového procesu na strane klienta a diskrétne získanie referencií.

Využitím služby Executive search získate:

  • Oslovenie 100% trhu relevantných kandidátov do 1 mesiaca
  • celkový prehľad o trhu na konkrétnej pracovnej pozícii
  • priame, diskrétne a osobné oslovenie všetkých vhodných kandidátov na trhu
  • skrátenie celkovej doby vyhľadávania na 3 mesiace
  • relevantné referencie finálnych kandidátov v písomnej podobe

Naše služby poskytujeme v segmentoch obchod a marketing, financie, farmácia a zdravotníctvo, IT a telekomunikácie, výroba a logistika.

Prosím pošlite nám Vaše otázky,
pripomienky alebo podnet na spoluprácu.