Skupinový Outplacement

Zvýšime šancu vašich kolegov na nové uplatnenie sa na trhu práce

Služba je určená spoločnostiam, ktoré musia v dôsledku reorganizačných opatrení prepustiť skupinu zamestnancov a v súvislosti s ich výborným výkonom im chcú pomôcť čo najrýchlejšie sa uplatniť na trhu práce a zároveň si chcú udržať dobrý imidž na trhu.

Naším cieľom je zvýšiť ich šance na nové uplatnenie a skrátiť tak dobu vyhľadávania novej práce na polovicu.

Pomôžeme zamestnancom:

 • Pri orientácii sa na pracovnom trhu
 • Skontaktujeme potenciálnych zamestnávateľov
 • Vyhľadáme voľné pracovné miesta a dohodneme interview
 • Zabezpečíme poradenstvo pri príprave na interview a ich reprezentačných materiálov
 • Poskytneme im spätnú väzbu

Využitím služby Skupinový Outplacement získate:

 • šírenie dobrého mena odchádzajúcim zamestnancom
 • budovanie Employer Brand
 • skrátenie dĺžky vyhľadávania novej práce pre svojho zamestnanca o polovicu
 • benefit pre výborného zamestnanca
 • zníženie negatívneho dopadu odchodu zamestnancov na zostávajúcich zamestnancov

Benefit pre zamestnanca:

 • komplexný prehľad o trhu pracovných príležitostí
 • prístup k skrytým pracovným príležitostiam
 • kariérny koučing
 • zefektívnenie svojej sebaprezentácie na interview a sociálnych sieťach
 • skrátenie dĺžky vyhľadávania nového pracovného miesta o polovicu
 • znalosť povinností a práv pri komunikácii s UPSVaR

Prosím pošlite nám Vaše otázky,
pripomienky alebo podnet na spoluprácu.