Čo ponúkame


Executive
Outplacement

Spojíme vás s potenciálnym zamestnávateľom

/ viac info

Skupinový
Outplacement

Zvýšime šancu vašich kolegov na nové uplatnenie sa na trhu práce

/ viac info

Career
Coaching

Podporíme Vás urobiť kariérne rozhodnutia správne

/ viac info

Executive
Search

Nájdeme a oslovíme pre vás najlepších ľudí na trhu

/ viac info

Naša vízia


Správni ľudia
na správnom
mieste

Našou víziou je nachádzať pre klientov tých najlepších zamestnancov a pre ľudí najvhodnejšie pracovné miesta. Radosť a nadšenie z práce považujeme za najsilnejšie motivátory úspešného človeka.Túto víziu sa snažíme napĺňať poctivou prácou pre klienta. Ujasníme si s vami vaše potreby a očakávania, zanalyzujeme možnosti na trhu a ponúkneme vám to najlepšie. Neustále sledujeme vývoj pracovného trhu a nové trendy vo vyhľadávaní. Vieme čo funguje a čo nie a ako vieme byť čo najefektívnejší. Zdieľame s vami nadobudnuté znalosti aby ste ich čo najlepšie mohli využiť pri naplnení vašich cieľov.

Naše hodnoty


Dôvera

Základom pre dlhodobú spoluprácu je dôvera.
Budujeme ju otvorenou komunikáciou a spoľahlivosťou
voči našim partnerom. Jednáme diskrétne.

Partnerstvo

Pracujeme profesionálne, spoľahlivo a s plnou zodpovednosťou
za naše výsledky. Partnerom je pre nás zamestnanec
aj zamestnávateľ. Našich partnerov si vážime a rešpektujeme ich.

Individuálny prístup

Pozorne počúvame želania našich partnerov
a našu prácu prispôsobujeme každému individuálne.
Vieme, že každý náš partner je jedinečný.

Prosím pošlite nám Vaše otázky,
pripomienky alebo podnet na spoluprácu.